LÄS OM SVEN HEDINS SENASTE RESA I BROBY !
(147k)
TAGE ÅSÉN: "LÅNG FRYKSDALSROCKAD" 1999
Vy från Sundsvik
 
 

SNART KLART!

Brobys metallarbetare är nu i slutfasen av jätteprojektet. Stort folkuppbåd väntas inför
fredagens unika transport. Seklets sista stora tornleverans utgör
en milstolpe i värmländskt tornbyggande.
Detta blir den första leveransen av torn till Frankrike.
Förut har ju Svartsjöbornas fyrtornsbyggen runt Sveriges kuster blivit allmänt kända, men detta är första gången inlandsstäder av Paris dimensioner varit målet.
När beställaren, ingenjör Eiffel, visat sitt Brobytorn vid den kommande världsutställningen, kommer tornet att monteras ner för kommande turnéer till ett flertal av Europas större städer.
Även en USA-tour är inplanerad.
Over There kommer säkert Brobys lättmonterade mobiltorn att göra succé.
The BrobyTower lär bli ett begrepp
.

Test mounting of The Tower.
De våghalsiga Brobyarbetarna utför här de sista finputsningarna inför leveransen. Tornet kommer säkert att pryda sin plats vid den stora världsutställningen i Paris kommande sekelskifte.

BRO KYRKA SEDD FRÅN TORNBASEN 

TAGE ÅSÉN: "YRKESSTOLTHETEN"
Stolt tågpersonal inför torntransporten

  ASTROLOGIE DOKTOR
IVRING von FREUD

om Broby i
FRAMTIDEN
Läs senaste spådomarna här!
  KULTURHÅLENYTT:
SELMA LAGERLÖF DEBUTERAR
som deckarförfattare. Ny trend?
  STEN BERGMANS NYA !
  BROBYGUBBENS SKRÖNIKA
 
   
 

GOTT NYTT ÅR!

 

©Tage Åsén 2005-06
All rights reserved.
Monday 21 March, 1899 Contact INFO