Brobytornets Emaljskyltar äro    

 

 

Det är lättare att slåss för sanning och rätt än för den starkares rätt.
Goebbels var
nog en enligt tyska förhållanden skicklig propagandlst. Och ändå gick inte budskapet riktigt hem
hos dem, som bjöds in i den germanska gemenskapen.

Lämplig bakgrundsinformation hittar du i essän
Första Världskriget som Medieparallell

 
 
Att övergivna barn med förtroende kan vända sig till ockupationsmaktens soldater är ju sympatiskt.

 
  Men det får inte bli för mjukismjäkigt. I kampen mot
den hemska fienden krävs stål och ädla muskler av
god patriotisk kvalitet.
 
Brobytornets Emaljskyltar äro VIKINGALEGENDEN Den 9 april 1940 är ett dramatiskt datum inte minst genom att
dagen förlöpte rätt odramatiskt. Motståndet i början var
minimalt.
 
  
 


   
 


   
 

 

   
  Ja , nog krävs det vikingablod för att leva upp till dessa bilder.  

De här klippen från Värmlandspressen 1944 säger mer om hur verkligheten utvecklade sig.

 
Tillbaks -- Back
   
  All rights reserved Contact INFO