Brobytornet - Virtual arts in reality Texter av Tage Åsén    
Brobytornets Emaljskyltar utgöra ett Gott Försvar.    
Tillbaks -- Back
     
 
FÖRSTA VÄRLDSKRIGET SOM MEDIEPARALLELL
Detta första som likt ett tv-program glider över i det andra.
Stilstudie i teknologins kulmineringsstadium
som en funktion av effekten på oskyddad människa


Det sägs att huvudanledningen till att första världskriget blev så förnedrande grymt i sin utformning var teknologins effektivitet.
Vilken oerhörd truism! Som om inte alla krig skulle handla om det. Poängen är som vanligt SOM OM.

Man anföll som om det var 1800-tal. Försvaret var modernt.


När marscherande Infanterister i hundratusental kommenderas att trampa på mot maskingevärseld märker man att människor är av kött och blod. Därför grävde man ner sig i dyn. Skyttegravskriget var ett faktum.
l lättförsvarade skyttevärn bevarades status quo. Varje attack,hur stor den än var, vann endast metrar av ett söndertrasat ingenmansiand till priset av många människoliv per meter.

De desperata generalerna på ömse sidor av fronten hade bara ett recept: ln med ännu mera människorl Trötta ut fienden! Om vi så bara har en enda man kvar när fienden har noll så har vi vunnit kriget.

Det är viktigt att om och om igen påpeka hur starkt präglade de arma soldater var, som insåg sin belägenhet. Att veta att dina herrar ser dig som kanonmat befrämjar knappast försvarsviljan. Särskilt inte om du lockats till kriget under falska förespeglingar och en ihålig patriotism.

Du hade kommit till fronten som ung arbetare eller student, viss om att stå på den rätta sidan , full av självförtroende och nationell stolthet. Du var imponerad av all märkvärdlg ny teknologi som plötsligt omgav dig. Det samhälle du hade växt upp i var nätt och jämt elektrifierat och så nu allt detta... Radio. Bllar. Flyg. Ubåtar. Förutom alla fantastiska nya vapen som både skrämde och lockade. Poängen är att ditt krigarsinne var totalt försvarslöst.
Du var oskyddad mot allt det nya. Teknologin fick härja fritt inte bara mot din kropp utan mot din själ.

Mycket av den nya tekniken hade naturligtvis både onda och goda sidor,det har ju alla mänskliga tillämpningar av allt mellan himmel och jord. Men i det civila livet kan du trots allt avstå från att själv använda eller inte använda.Gillar du inte elektricitet så kan du fortsätta utan. Vill du inte åka bil så kan du ta cykel eller häst.

 

MEN I SKYTTEGRAVSKRIG
KOMMER INGEN UNDAN.
Du befinner dig mitt i den strikt tillämpade teknikens fokus. Allt större kanoner, allt snabbare kulsprut. Nu kommer fienden till och med ibland från luften. Och från havsdjupet!
Allt går snabbare och snabbare. Men kropparna blir Inte tåligare. Den välsignade medicinska tekniken kommer väl till pass, synd bara att den ska behövas. Och Synd att den Inte finns här och nu . För det onda når fram. GAS!

Den kejserliga tyska armé som slutligen dömdes som förlorare hade inom sina gasade led en ung korpral som några år senare skulle bli känd under förnamnet Adolf. Mannen som kom att skapa ett nytt begrepp:

BLITZKRIEG..Han hade förstås god hjälp av sina teknikerbyråkrater och mliltärer.Samt sin ideologi.

Receptet denna gång hade ju testats grundligt genom kliniska försök i såväl Abessinien och Spanien som Österrike och Tjeckoslovakien. När sen hyckleriet stod på sin höjdpunkt i och med Molotov-Ribbentroppakten och de politiska piruettema fick världen att hålla andan, ja då trodde många i det lilla landet Sverige att beredskapen var god.
Sanningen var en annan.
De snabbt attackerande tyska pansartrupperna och motoriserade Infanterikolonnerna kunde med massivt stöd av ett terrorbombande Luftwaffe på kort tid rulla upp de flesta fronterna. Militärerna hade lärt sig anfalla.

Att det sedan ändå gick som det gick för korpral Hitler och hans anhang är en annan historia. Som dock även den understryker teknikens betydelse. Det handlar då inte bara om Hiroshima. Även Enigma spelar en roll.
Enigma är en chiffermaskln.Tacka Alan Turing för att de allierade lyckades knäcka koden till denna avancerade tyska informationsapparat. Detta avgjorde krigets utgång mer än vad de amerikanska atomäggen gjorde.
Visste du det?

Du vet kanske inte heller vem Alan Turing var. Med ytterligare en tillspetsad formulering påstår jag att nazisterna förlorade kriget geném att missa lnformationen.Hela vägen.
Och,säger jag i ännu ett försök att
få dig att fatta något av det väsentliga, detta i sin tur beror till stor del på den tyska plattformen.
(ej att förväxla med begreppet den plattyska formen.)
Jag menar informationsplattformen.
Det är självklart tacksammare att kämpa för frihet än för tvång.
Det
är lättare att slåss för sanning och rätt än för den starkares rätt.
Goebbels var
nog en enligt tyska förhållanden skicklig propagandlst. Men som tur var hade ju inte TV slagit igenom.Fast man hade börjat med Fernsehen...

Hornyphon- Det enda informationsalternativet när det smäller! Rundfunksfroh und Sonnenschein...

BBC fick trumf på hand i Eterkrlget. lnte minst genom att välja en tysk kompositör till sin radiojingle. Och i Stilla havsregionen fick Tokyos Ros aldrig någon större framgång. Japanerna hade ännu inte lärt sig hur slipstenarna ska dras i väst.
I dag är ju det läget förändrat, som bekant. Med hjälp av teknologi. Nu är det kineserna som lärt sig.

Hur många timmar tv-reklam har du tvångsmatats med det senaste året? Du ser, tiden gör sitt.
Och det där med politiska piruetter har ju blivit än värre. Festung Europa lurar runt nästa krök.
GAS!!!

 

   


Kaiser Wilhelm var minsann
en praktfull man. Vet du
vilket som blev hans livs
bästa prestation?
LÄS HÄR!

 
 
©Tage Åsén 2006 All rights reserved   Contact INFO