Brobytornets Emaljskyltar äro    Sverige är rätt unikt även på detta område.
Vår folkrörelse- och folkbildningstradition
gav en annan utveckling
än på många andra håll i omvärlden.
Rätt så mycket fredligare.
Betydligt mer självkritisk?


Bilden här bredvid från 1916
av Ludvig Kumlien skulle
lätt kunna kompletteras med
de senaste 90 årens lärdomar
men känns ändå skrämmande aktuell.

När den satiren tecknades
var det i första världskrigets mitt.
Den här affischen var tsarrysslands sista försök att finansiera kriget.
5,5% ränta erbjöd man som löfte
till den som satsade sina sista kopek hos den kommissionären.

Bara ett år kvar till ryska revolutionen.

Där skulle man komma att använda skarpare skott än i
de svenska satirerna.


Proletariatets Diktatur gör sig bra
på bild. Plötsligt har arbetaren
fått en helt annan status.
1926 kunde det se ut så här:


 


Synen på vad som är en arbetare har
onekligen varierat.


 

Det här med att låta folket ta makten kallades på vissa ställen demokrati, på andra ställen diktatur.

Vad det nu än var, så gällde det att använda sig av
BILDEN AV ARBETAREN i marknadsföringen.
De verkliga makthavarna visste hur de nya slipstenarna skulle dras.


  Efter ytterligare tio år av Börskrascher, inflationer, depressioner och politiska rävspel fanns det fler som ville
vara arbetarnas företrädare.
Då som nu var det politiskt möjligt även för extremhögern
att kalla sig arbetarparti.

1936 behövdes det gott om grovarbetare för att bygga
det Nya Europa, med motorvägar, olympiastadion och
alla nya moderna fabriker.
Festung Europa krävde rätt mycket, då som nu.

 
    Som bekant höll inte den fästningen för trycket den gången.
Det är inte alla förunnat att vinna sina krig.
 
       
 

1949 gav MAO kineserna sin revolution
Världen fick börja vänja sig vid asiatiska arbetarbilder.
En process som pågår för fullt i dag.

 
Tillbaks -- Back
ÖST är ÖST...

Det stora arbetarlandet i Väst har alltid varit ett föredöme
när det gäller arbetskraftens användning.
I kriget mot terrorn krävs en stringent vapenindustri och
en patriotisk arbetarklass.

 
   
       
©Tage Åsén 2007 All rights reserved Contact INFO