Tillbaks -- Back


Att vara inne
är något som ändras alltför snabbt.

Vad tror du att du förlorar på att hoppa över en och annan trend?
För att bygga egna värderingar t.ex.


Att vara sittriktig och politisk korrekt är något som skapar svåra spår in i framtiden.
Självklarheternas sunda förnuft ockuperas av mediokratins diktatur.
Medelmåttan duger inte som livslögn.

Har du tänkt på att om man ser mycket på tv kanske man tittar på reklam en timme per dygn. En tjugofjärdedel. Vid femtio års ålder har tvååringen ägnat två år av sitt liv till att låta sig styras av marknadens krav på uppmärksamhet. Det tar tid att hänga med!

Ju mer man låter sig inspireras av den senaste trenden, desto lättare känner man sig ute den dagen inom kort när trendbyte sker. Det kostar att byta, det är det som är poängen.

Hur många nya formulas har vi inte begåvats med. Vilket vidrigt ord för recept.
Vilka enorma resurser tycks det inte satsas på ständigt bättre shampoo. År efter år.

Hur många hål i väggen behöver du?

 

 

PRISET DU BETALAR.
skrivet 1991


Priset du betalar kallas tid. Din stund på jorden.
Livet är alldeles för kort för att offras på dåliga B-filmer var det någon som sa och visst är det så.
Som sociala varelser behöver ju vi människor regler och normsystem. Lite etik kan aldrig vara helt fel. Vi behöver uppleva en gemensam nämnare för vad som är rätt och riktigt.
Ofta används kulturen för att ange vad som är rätt.Vi lär oss vad som är God Smak. Estetik och etik. Design.
Ändrar man reglerna för vad som är gemensam nämnare händer en hel del.
De mest typiska exemplen från den s.k. efterkrigstiden är utan tvekan de som rör bilen, tv-n och datorn. Jag syftar inte i första hand på teknologin i sig, snarare på de sociala och kulturella förändringar som blivit följden.Bilismen är ett större fenomen än bilen. I dag är det nära nog självklart att vara bilist. Märkestrohet både när det gäller bilmärke och bensinbolag, ett nästan organiskt förhållande till vägnät och parkeringsplatser samt ett risktagande som förmodligen överträffar Vilda Västern på 1800-talet.
Det tar sin tid att vara bilist också.Trots att tanken är att bilen skall spara tid. Och det kostar multum.
Att TV är en tidstjuv av stora mått torde väl i dag framstå som ganska välkänt. Om någon vid lanseringen på det glada femtiotalet hade påstått att detta fantastiskt effektiva informationsinstrument skulle få en så stor del av folket att ägna mer tid åt detta än åt att prata med andra människor....Det senaste decenniet har dessutom gett oss videofilmer och kabelTV. Med reklam. Hur många tusen mord var det nu en genomsnittlig 11-åring blivit tv-vittne till under några års barndomstittande?

Och så var det det där med data.Jag ber att få återkomma i ärendet.Utvecklingen där har bara börjat.
Faror lurar i vassen och få fattar var. När Statens offentliga utredning om Data och Integritet kom 1972 fanns det oerhört God anledning att slå larm. Jo,pyttsan.
Sedan dess har det blivit betydligt värre. 80-talets finanskris var ju datoriserad om man så säger. Exemplen på hur dessa fenomen förändrat såväl rättsuppfattning som samhällspraxis är legio. Datorisering utgör väl ändå en tidsbesparing av stora mått, eller..? Jag ber som sagt att få återkomma. En aggressiv motargumentatör skulle vid det här laget undra varför mitt urval bara tar upp teknologi. Varför bil-TV-data? Går det inte lika bra med atomvapen-jämställdhet-murens fall?
På sätt och vis är invändningarna riktiga. Men inte på alla sätt och vis, speciellt inte på det sätt jag tänkte.Vis ärjag förvisso, annars skulle jag inte diskutera sådana här saker. Tillräckligt vis för att utveckla även en oliktänkandes argument. Jag ber att få återkomma även här. Det,som jag egentligen skulle tala om var alltså utvecklingen under de senaste decennierna. Den,som av intresse eller annan orsak är motiverad att fördjupa sig i frågeställningarna hänvisas härmed till min essä “Första världskriget som medieparallell.”
Jag föddes 1943.Vad som hände dessförinnan undandrar sig mitt ansvar.

1943 .Andra Världskriget står och väger. Den stora fyrtiotalsneurosen härjar. Året då folk började byta fot. Snart..

Faktorer att kalkylera med i analysen:
Det uppdämda konsumtionsbehovet i ett härjat Europa. Triumfatoriskt anländer demokratins seger!
Det fritt konkurrerande samarbete som karakteriserar den något hårdhänta produktutvecklingen under det tidiga fyrtiotalet och som kulminerar i namn som Hiroshima och Bikini.
Den ökade mångfalden i normer, utbud och möjligheter. Den amerikanska bilen, de nya filmerna och PLASTICEN. Nya tekniker från superfabriker.

DDT hjälper mot allt!
Här pudrar man krigsoffer mot ohyra med Mirakelmedlet DDT.

Den nya grammofonindustrin. Ny bildteknik. TELEVISIONEN i faggoma. THE AMERICAN WAY OF LIFE. Modern marknadsföring. Matematikmaskinen. Ljudvallen. REAPLAN. Slit och Släng.
Myten om välfärdsstaten. Sverige hade inget behov av återuppbyggnad -där ser man nyttan av Fred

Farliga röda ideer?
KOMMUNISTFARAN. Fyrtiotalet glider in i kalla kriget. Sen får vi Rock’n Roll.

Och mångfalden ökar. På femtiotalet var man glad i allt som var nytt och made in the USA.
På sextiotalet fick vi lära oss att KOMBINERA.
I Playboy kunde man läsa om vilken sorts blazer som passade till en viss sorts whisky. Ett visst jeansmärke försåg bäraren med DEN imagen medan värsta konkurrentmärket stod för DEN.

 

I Allt i Hemmet lärde vi oss långsamt leka med linjer ytor färger former och material .
Femtiotalets snedspretor övergick i ett sätt att visa vem man bodde hos genom att välja heminredning.
Skumplast, spånskivor och måla på lördag. Affischer på väggarna. Boende var heminredning.
På sjuttiotalet blev boende en penningplacering. Och sen var det klippt.
Alla lärde sig att dra växlar på framtiden och att leva över sina tillgångar.
Moralen i penninghanteringen blev ännu mera tänjbar. Snacka om Rock’n Roll.


Om man nu skulle försöka att definiera dagens kulturproblem med hänsyn taget till ovan nämnda stolpar så hamnar vi någonstans här:

INFORMATIONSEXPLOSIONEN -vad är det?
UTBILDNINGSKRIS (ta studenten utan att kunna skrivstil.)
HISTORIELÖSHET -vem fan var Hitler?
NORMKRIS av storsekelskiftesmodell: -gamla fogar knakar.
STATUS -Lev över dina ekonomiska tillgångar.(Mammons decennier.)
TIDSKRIS -Allt fler möjliga aktiviteter slåss om 24 tim/dygn.
(påverkar direkt T E M PO.)
KRIG och MILJÖHOT finns ju också med i beräkningarna när det gäller viktigheter.
KABEL-TV& HETA LINJER& SATSA PÅ DIG SJÄLV

071-nummer “AFFÄRER” VIDEO Faxfreak TimeManagement
TaxFree.
billig fylla.
(skrivet 1991)

  Cognare på latin betyder besläktad.

Enligt psykologisk uppslagsbok betyder termen Kognitionsakt:

varje psykisk akt som innebär en bearbetning av varseblivningar el. föreställningar.

Man kan ju undra vilka psykiska akter som inte bearbetar sådant.

Till de kognitiva förmögenheterna räknas alla förståndsförmögenheter ex varseblivning, föreställnings-, tanke- o omdömesförmåga.

En annan uppslagsbok förenklar det hela:

Kognitiv = Kunskaps-.Fobi är ett vanligt modeord i dag
mest använt av politiskt korrekta
personer.
Ursprungligen använt som
psykologisk term:
"förvärvad, sakligt ogrundad fruktan
av tvångsmässig karaktär för vissa
föremål el. situationer."

nyckelorden synes vara
"sakligt ogrundad" och
"tvångsmässig". Förvärvad
betyder att man har lärt sig.

En sakligt grundad motvilja
kan alltså inte vara fobi,
vare sig den är förvärvad
eller medfödd.
Fruktan är ett kapitel för sig.

Kultur är ett ord lika
missbrukat som Kärlek.

Sociologer, antropologer,
teologer, kapitalister, socialister.
Politiker, byråkrater, journalister
och trendanalytiker.
Alla har sin syn på vad som är
KULTUR.
Den som själv arbetar med
kultur har väl sin.

Enligt Friktionismen (1974)
råder ett motsatsförhållande
mellan KONST och kultur:
"...Det gäller att värja sig mot
de rådande smakriktningarnas
omfamningsförsök..."

För dom flesta är kultur
sånt som låter
och syns.
Typ TV.

"Konst är det som blir över när
Byråkraterna sagt sitt..."

 

Nu är det 2006
Börjar du känna dig utbränd?

Eller hur?

Om du inte lider av kognitiv kulturfobi, alltså.
Inte kan väl en bild vara farlig...

   
©Tage Åsén 2006 All rights reserved - Updated February 27, 2006   Contact INFO