Brobytornet - The Broby Tower - VIRTUAL ARTS IN REALITY    
Brobytornets Emaljskyltar äro    
Tillbaks -- Back

Här hittar du en del som kanske kan
avskräcka, roa, upplysa och väcka tankar.
Satir har aldrig varit rumsrent i alla kretsar.
Nidbilder
är ju ett typiskt modeord
i dag efter debatten om muhammedteckningarna.

I ett historiskt perspektiv är det nog så att utan satiriska bilder hade vi inte haft ens den demokrati vi har i dag.

Det är lätt att förbjuda kritik men förbudet är svårt att motivera.
Förbud har alltid varit satirikerns drivkraft.

Paradoxalt nog är det så att när samhällskritik får politiska omvälvningar till resultat svalnar folkets intresse för de förut så populära kulturarbetarna.
Ett bra exempel på detta dåliga fenomen är Tjeckoslovakien.

Före murens fall var alla de
skarpa tjeckiska pennorna
omåttligt populära.
Flera av dom nådde stora
internationella framgångar.
Väst uppmuntrade genom att göra film av mångas alster.


Det höll i sig ett par år efter
demokratiseringen.
En blev ju till och med president.

Efter ytterligare några få år är
upplagorna minimala.

 

 

 

 

 

 

VIKTIGT!
RIKTLINJER:
   

EFTERSOM SATIRISKA SKRUBBEN innehåller
material som möjligen kan verka stötande
eller kränkande för vissa, måste du genom
ett musklick intyga att du tar del av materialet
helt på egen risk, medveten om att du kanske
skulle låta bli.

Allt publicerat material skall ses i sitt sammanhang med särskilt beaktande av de kulturella aspekterna och är inte avsett att tolkas som hets mot någon enskild grupp.
Skrubben är ett konstverk i sig.

Om du inte gillar det du ser är det ditt eget ansvar att backa därifrån.
Allt publicerat material omfattas av copyright.

OM du efter ditt besök i skrubben
skulle må illa är det inte vårt ansvar.
Eventuella skratt svarar du själv för i den mån
du roas.
Är du under 15 år får du vänta. Är du 16 får du
titta efter tillstånd från förälder.
Är du över 18 är det tillåtet.
Är du över 50 är det nästan nödvändigt.

Genom att välja själv
tar du ditt ansvar.
JA JAG ACCEPTERAR RIKTLINJERNA

NEJ JAG VILL INTE TITTA
Men tar gärna del av nedanstående teckning

Denna gamla satir kräver kunskap om tre individer
ur världshistorien för att bliva njutbar.
Dessa äro:Gustav V , Sven Hedin och Kaiser Wilhelm.
Allt måste ses i tempusperspektiv.
 
         
©Tage Åsén 2006 All rights reserved Contact INFO