Brobytornet - The Broby Tower - VIRTUAL ARTS IN REALITY    
Brobytornets Emaljskyltar äro
"- HATTEN AV FÖR GAMLE HERR COUÉ! "
 
Tillbaks -- Back

PSYKOLOGI ÄR MERA SKAP ÄN VETEN.

SÅ OCH NATIONALEKONOMI.
OCH KONSTEN, KANSKE.


 

 

 

 

 

 

 

   
GLÖM DR. PHIL .
DU ÄR I SVERIGE NU
ELLER I DESS NÄRHET.
 
SVERIGE ÄR ETT LAND
DÄR MAN BÖRJAT
TILLÄMPA ETT
HELT NYTT BEGREPP:
 
BETYDLIGT BÄTTRE BEGREPP
LÄR DIG MERA HÄR! Bättre än Freud. Minst lika bra som Jung.
Slår Adler med ren makt.
Låser in Laing. Jagar Janov.
Det finns lika många läror
som psykologer.
En del rätt farliga för patienten.Men hur ska man skaka av sig
Skinner & Watson?
Vi kommer ju inte ifrån inlärningen
och hanteringen av stimuli.
 
Nyhetsmedias roll i sammanhanget
kan inte nog betonas. Var är vår
gemensamma kultur om vi plockar
bort allt vi får från TV ?
Var hittar vi måttstockarna?

Skolan? Kyrkan? Partiet? Facket? Banken?
Förr spelade grannarna bättre roller
Men det var länge, länge sen.
   
   
   
   
   
   
       
©Tage Åsén 2006 All rights reserved   Contact INFO