The official

Home Page

   


TAGE ÅSÉN

Född 1943.


Målare,grafiker.

Autodidakt.

Debut som konstnär 1965

Första Separatutställningen 1968.


Representerad i ett 90-tal offentliga samlingar, Landsting och kommuner, Sveriges Radio, Statens Konstråd, Nordbanken, Svenska Handelsbanken, Skolverket, Läkemedelsverket m.m.


UTSTÄLLNINGAR:

Ett drygt 100-tal samlingsutställningar och ca 40 separatutställningar inom och utom landet. Bland dessa kan nämnas:

 • Wadköpingshallen Örebro 1969
 • Galleri Timmermannen, Uppsala 1971 .
 • Konsthallen (Gamla Gillet) Uppsala 1975.
 • VF:s konsthall, Karlstad 1975
 • Konstsalongen Kavaletten Uppsala 1977,1979,1982.
 • Galleri Heland, Stockholm 1970,1973,1975,1978.
 • De Frie Kunstnere, Köpenhamn 1978.
 • Galleri Gallera, Sunne 1980,1982
 • Sundsbergs Konsthall, Sunne 1999
 • Galleri Slottet, Sunne 1998, 2004
 • Mollbrinks Konst, Uppsala 2005

 

 

AKTUELL UTSTÄLLNING 2012:

Kristinehamns konstmuseum 2/6 - 28/8

Stipendier:

Uppsala Kommuns Kulturstipendium 1971-72 och 1979

Statens arbetsstipendium 1973,1974

Teddy Brunius Sällskapets stipendium för förkovran 2004

Helmiastiftelsens sipendium 200640 ÅR I KONSTENS TJÄNST.

SJÄLVBIOGRAFISK ESSÄ INFÖR UTSTÄLLNINGEN I UPPSALA 9-23 APRIL 2005

Läs mera 
 
VILL DU HA ÄNNU MER?    
©Tage Åsén 2005-12 All Rights Reserved   Contact info