Brobytornet lyser över gränserna Dagens boktips från Brobytornet      

Folkbildning är att dela sin kunskap med andra.
En del skriver böcker.

Brobytornets emaljskyltar äro lämpliga för alla tidsåldrar.        
Previous Page

FRANCIS SEJERSTED :
SOCIALDEMOKRATINS TIDSÅLDER

 

 
Socialdemokratins Tidsålder

Del 2 av 2 i det nya standardverket om brödrafolken. Ha de!

Union och Demokrati

Del 1

 

Bokförlaget Nya Doxa presenterar verket så här:

 
 

Francis Sejersted: Socialdemokratins tidsålder. - Sverige och Norge under 1900-talet.

ISBN 91-578-0457-5.
596 sidor+48 illustrationssidor. Översättning från
norska av Lars Andersson och Per Lennart Månsson.

Unionsupplösningen 1905 bildar utgångspunkt för utvecklingen av två moderna stater till den särpräglade skandinaviska socialdemokratin. Den ömsesidiga kontakten och påverkan var stark och likheten mellan de båda staterna är slående. Men det fanns också skillnader med rötter i olika historiska arv. Industrialiseringen fick större omfång
i Sverige, men demokratiseringen skedde tidigare och blev mer genomgripande i Norge.
Socialdemokratins tidsålder är en jämförande analys av det norska och det svenska socialdemokratiska projektet med särskild tonvikt vid den sociala integrationen. Det är historien om hur ett stort politiskt projekt formuleras och genomförs. Den systematiska jämförelsen kastar ljus över dynamiken i utvecklingen. Familjepolitik, skol- och
utbildningspolitik, välfärdssystem, näringsliv och nationalekonomiska särdrag hör till de samhällsområden som analyseras. Författaren följer utvecklingen fram till socialdemokratins fullbordan och lyckliga ögonblick – och visar hur projektet just då faller i stycken. I slutfasen
vittrar den samlande visionen bort, i Norge såväl som i Sverige.

Francis Sejersted är professor i ekonomisk och social historia och för närvarande verksam som forskare vid Institutt for samfunnsforskning i Oslo.


Att det var i Värmland man till slut kom överens om fred var
ju enbart trevligt.

Hur var det mer på den gamla goda tiden?
     
     
     
©Tage Åsén 2005 All rights reserved   Contact INFO