Brobytornet - The Broby Tower - VIRTUAL ARTS IN REALITY ordförklaringar   SKRIVKRAMP ÄR SOM RAMPFEBER
DET BRUKAR SLÄPPA NÄR MAN VÄL
KOMMER I GÅNG.
Brobytornets Emaljskyltar förklarar orden  

Så där ja! Då var allt klart för start.

Planeringen är färdig.
Verktygen skärpta och
Skrivarstugan varm och
ostörd.
Nu skall tankarna bli tydliga
och synliga.


 

 

 

 

 
I GAMMAL GOD STIL.
BLYERTS, SOM GÅR ATT SUDDA.
PÅ ETT GANSKA TUNT
HELMATT PAPPER.
REJÄLA TEXTADE BOKSTÄVER.
TYDLIGA VERSALER.
FABER 2
PRECIS SOM DET SKALL VARA.
ETT HELT DUSSIN GULA SEXKANTIGA.
MADE IN GERMANY.
DET ÄR BESKRIVNINGEN AV PENNAN
.
PAPPERET ÄR MADE IN SWEDEN.


   
 

ETT av problemen kring skrivandet är
Hur man skall av-dela.
När skall det vara
Ny
Rad?

När skall det vara nytt stycke?

   
 
Skall man skriva -
--På bägge sidor av papperet
 
 
eller bara på den ena?
   
    om jag skriver på den högra sidan  

Tillbaks -- Back


MERA - - MORE

skall jag då låta den vänstra veta?
   

Skall grammatikens regler tillämpas?
 
Författarskapets tekniks problem.
Och då har vi ännu inte sagt ett ord
om innehållet.

Hur ofta skall pennan vässas?
När får man lägga om stil?

Hur når man Närkamp med läsaren
och distans till ämnet?

Skall man utnyttja standardgrepp
som allitteration och rim
onomatopoetiska uttryck
och Humor?

Eller skall man i första hand
vinnlägga sig om en vårdad handstil,
språkvetenskaplig exakthet, logisk
analys, stringenta formuleringar
och massor med fakta?

Hur Mycken Must och Krydda
Hur allmängiltigt och generellt
hur underligt och speciellt?


 
 
BÖR TEXTEN UNDERSTUNDOM
ÅTFÖLJAS AV INSTRUKTIVA OCH
SUGGESTIVA BILDER?

©Tage Åsén 2006 All rights reserved   Contact INFO