Brobytornet - The Broby Tower - VIRTUAL ARTS IN REALITY KRISTENDOMEN GRANSKAS    
Brobytornets Emaljskyltar äro trovärdiga    
Tillbaks -- Back

människoson må avbildas och självfallet även människodotter.

Läs "Skarpögat" Erik Lindorms text i Naggen 1915. Första Världskrigsperspektivet.

Kan Jesus ligga i en skyttegrav eller icke?

 

 

 

 

 

 

Henrik Bernhard Palmér
1801—1854, liberal tidningsman och bitande satiriker med ett gott öga till Linköpingsbiskopen I. J. Hedrén, som han åsyftar i nedanstående satir, för vilken han åtalades men frikändes.

Yttersta domen i Kråkvinkel


 
   
    EIGIL SCHWAB 1915  
       
©Tage Åsén 2006 All rights reserved   Contact INFO